Sedan januari 2022 är Helena Håkansson verksamhetsledare för Svenska Djurparksföreningen (SDF). Hennes uppdrag är att utveckla föreningen till en professionell branschorganisation och nå ut med information om djurparkernas viktiga roll kring bevarande av biologisk mångfald, forskning och utbildning.

Helena Håkansson är föreningens första heltidsanställda medarbetare. Att gå från en ideellt baserad förening till en professionell branschorganisation kräver ett internt förändringsarbete som Helena Håkansson får ansvar för, i nära samarbete med föreningens styrelse.

Helena Håkansson är i botten agronom med marknadsinriktning och har arbetat brett inom projektledning, produktledning, kommunikation och politik. Hon kommer närmast från DeLaval där hon arbetade med produkter för mjölkproduktion.

Sedan 2021 är SDF ansluten till Företagarna som branschförbund. Läs gärna Företagarnas intervju med Helena Håkansson.

https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2022/april/ny-verksamhetsledare-pa-svenska-djurparksforeningen/