Arbetsmiljö på djurpark

Säkerheten för besökare, personal och djur är SDF:S medlemmars viktigaste fokus. Att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet i djurparken är viktigt, eftersom det är ett verktyg för att fånga upp fysiska, organisatoriska och sociala risker.

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram filmer och material för säkrare arbetsmiljö på djurpark. Svenska Djurparksföreningen har varit med och bidragit med synpunkter. Filmerna beskriver hur arbetet med en säker arbetsmiljö bedrivs på djurparker, tropikhus och akvarier.