Stadgar och etiska regler

SDF:s medlemmar ska som grundkrav för medlemskap följa de nationella lagar, regler och föreskrifter som finns för djurparksverksamhet. Förordningar för artskydd och djurskydd samt föreskrifterna för offentlig förevisning av djur är överskridande regler, men åtföljs för många också av regler för vilthägn, föreskrifter för lantbrukets olika djur och också vissa speciella veterinära regler vad gäller hygien- och smittskydd.

Djurparker inom EU är en bitvis stängd näring, där djurparker enklare kan byta djur sinsemellan genom det så kallade BALAI-direktivet – en förenklad process för individer av hotade arter att transporteras och introduceras till artfränder i andra länder och andra djurparker. Dock kräver sådana möjligheter god dokumentation, goda rutiner vid transport och återkommande revideringar av officiella veterinärer.

Utöver detta förbinder medlemmar sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. Genom revisioner vart femte år, där delar av sittande styrelse och utsedda experter inom näringen deltar, följer och hjälper föreningen medlemmarna att utvecklas och fungera i samma anda.

Stadgar

Stadgarna antogs vid föreningens årsmöte den 13 september 1991 och ändrades senast den 11 april 2016.

Etiska regler

De etiska reglerna antogs den 19 mars 2013 och hanterar frågor som inte omfattas av nationella lagar, regler och föreskrifter.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough