Bli medlem

Som medlem i SDF blir parken en del av vårt gemensamma arbete för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer. Föreningen välkomnar både ordinarie och associerade medlemmar.

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 januari för att kunna behandlas vid nästkommande årsmöte. Styrelsen bereder medlemsansökan och framlägger förslag för beslut vid årsmötet.

Ordinarie medlem

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse/kansli. Till ansökan ska fogas mål- och policydokument samt övrig dokumentation som anges i ansökningsformuläret.

Djurparken ska ha varit öppen för offentlig visning under minst 12 månader innan medlemskap kan beviljas. Djurparken ska på uppmaning visa hela anläggningen för styrelsen och/eller de representanter styrelsen utser.

Ladda ner blankett

Associerad medlem

Ansökan om associerat medlemskap sänds till föreningens kansli. Till ansökan ska fogas en beskrivning av organisationens, institutionens eller annan likvärdig grupps verksamhet, samt en motivering till medlemskapet.

Ladda ner blankett

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough