Våra medlemmar

20 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland är medlemmar i SDF. Tillsammans arbetar vi för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer.

Som medlem i SDF ska djurparken inneha alla erforderliga tillstånd. Dessutom ska man uppfylla SDF:s krav för medlemskap i enlighet med föreningens fastställda stadgar och etiska regler.

Bli medlem

Ansökan om medlemskap i SDF görs via vårt ansökningsformulär. Ansökan ställs till föreningens styrelse.

Ansök om medlemskap

Medlemssidor

På medlemssidorna tillhandahålls information och material. Endast medlemmar i föreningen har tillgång till medlemssidorna. För inloggningsuppgifter kontakta kansliet.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough