Våra medlemmar

17 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland är medlemmar i SDF. Tillsammans arbetar vi för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer.

Som medlem i SDF ska djurparken inneha alla erforderliga tillstånd. Dessutom ska man uppfylla SDF:s krav för medlemskap i enlighet med föreningens fastställda stadgar och etiska regler. Inför medlemskapet sker en revision av djurparken av SDF. Medlemmarna revideras sedan vart 5:e år.

Bli medlem

För att ansökan om medlemskap i SDF  kontakta info@djurparksforeningen.se för mer information. Ansökan ställs till föreningens styrelse.

Medlemssidor

På medlemssidorna tillhandahålls information och material. Endast medlemmar i föreningen har tillgång till medlemssidorna som ligger på en separat SharePoint-sida. För inloggningsuppgifter kontakta kansliet.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough