Folkbildning och utbildning

Svenska Djurparksföreningen bidrar till en hållbar framtid genom att öka kunskapen om och engagemanget för djur och natur. I våra medlemsparker blir människor medvetna om vikten av biologisk mångfald – och vad vi kan göra för att skydda hotade arter och deras livsmiljöer.

SDF:s medlemsparker besöks av omkring nio miljoner människor varje år. Av dem deltar över en miljon på aktiviteter med parkernas personal. 62 000 elever från förskola till gymnasium genomför pedagogiska program och nära 30 000 personer besöker parkerna för bokade event. SDF:s medlemmar är därför lika viktiga som lämpliga aktörer för folkbildning och utbildning om djur, natur och vikten av biologisk mångfald. Inte minst i en tid då många barn och vuxna i tillbringar allt mindre tid i naturen.

Djurparker ökar kunskap och skapar engagemang

Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot jorden och alla dess livsformer. Experter, myndigheter och beslutsfattare är eniga om att det för att vända den negativa trenden krävs att människor är medvetna om värdet av biologisk mångfald och vilka förändringar som krävs för en hållbar utveckling.

Hos våra medlemmar får man som besökare ökad kunskap om arter, ekosystem och miljö genom bland annat aktiviteter, informationsskyltar och interaktiva stationer. Viktigt är också alla de möten som sker mellan besökare och parkernas personal. Hos våra medlemmar arbetar zoologer, djurvårdare, etologer, veterinärer, biologer, pedagoger och kommunikatörer. Tillsammans besitter de stor kunskap om världens arter, de komplexa ekosystem de lever i och hur de kan bevaras för framtiden.

Kunskap om livet på jorden och dess förutsättningar är viktigt, men kunskap ensamt kan sällan förändra ett beteende. Vi är övertygade om att människor behöver egna erfarenheter av djur och natur för att engagera sig i bevarandet av djur och natur. Detta stöds av forskning som visar att den egna upplevelsen av – och förståelsen för – naturen leder till ökad benägenhet att agera mer hållbart. Våra medlemmars verksamhet bygger därför på en kombination av kunskapsförmedling och upplevelser med djur.

Studier för arbete och forskning på djurparker

Djurvårdarutbildning

I Sverige kan du läsa till djurvårdare på gymnasienivå. I utbildningen ingår kurser som djurskötsel, djursjukvård och bevarandebiologi. Som djurvårdare ansvarar man för att ge djuren högkvalitativ skötsel och välfärd. I arbetet ingår också att möta besökare i spontana möten eller bokade aktiviteter. Därför har djurvårdare en nyckelroll i djurparken. Av den anledningen ingår också kurser i kommunikation i djurvårdarutbildningen.

Många naturbruksgymnasier samarbetar med djurparker för att erbjuda sina elever en komplett utbildning. Djurparkerna håller i hela eller delar av teoretiska moment i flera kurser och eleverna gör också praktik på djurparkerna. Sex av Sveriges naturbruksgymnasier är associerade medlemmar i SDF.

Högre utbildning

Flera universitets- och högskoleutbildningar, till exempel inom naturvård och etologi, är delvis förlagda i våra medlemsparker. Djurparkerna fungerar ofta som fältstation för forskare, doktorander och studenter.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough