Arbetsgrupper

Bevarandegruppen

 • Daniel Roth – Universeum
 • Anna Schönström – Slottsskogen
 • Angelica Åsberg – Lycksele djurpark
 • Lina Jelk – Vildriket
 • Johan Jönsson – Borås djurpark
Arbetsuppgifter:
 • Fungera som kontaktgrupp till naturvårdsorganisationer, universitet och myndigheter gällande in-situ och ex-situ bevarande.
 • Verka för att djurparkerna skall vidareutveckla sitt in-situ och ex-situ arbete med art och habitatbevarande.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • Verka för att svenska arters behov av samkoordinerad avel inom Sverige eller i förekommande fall EAZA enligt högsta standard.

Forsknings- och utbildningsgruppen

 • Fredrik Köhler – Spånga gymnasium
 • Linda Thelin – Slottsskogen
 • Erik Johansson – Borås djurpark
 • Marie Garstad – Kolmårdens djurpark
 • Ida Fischer  – Furuviksparken

Arbetsuppgifter:

 • Ansvara för att utbildningskonferensen anordnas.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • Bevaka och utbilda/informera om regler och lagar som berör de etiska tillstånden.
 • Fungera som kontaktorgan mot skolverket.
 • Delta och hålla sig informerade om arbetet inom DYN.
 • Samordna EAZA-kampanjen.
 • Samordna forskningsarbeten.

Veterinär- och transportgruppen

Arbetsuppgifter:
 • Bistå medlemmarna med rekommendationer i smittskyddsärenden.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • I samråd med transportgruppen bistå medlemmarna gällande tillstånd etc.

Djurvälfärdgruppen

 • Irene Beyer – Bjørneparken i Flå
 • Madeleine Hansell – Furuviksparken
 • Henrietta Seward – Stiftelsen Skansen
 • Ellen Holm – Kolmårdens djurpark
 • Caroline Lindgren, Skånes djurpark
Arbetsuppgifter:
 • Inventera, utvärdera och samordna utveckling av olika metoder av beteendehantering.
 • Främja för att medlemmarna ligger i framkant gällande formella och informella krav inom ”Best practise”/skötsel.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • Ansvara för att djurvårdarkonferensen anordnas.

Kommunikationsgruppen

Arbetsuppgifter:
 • Bistå föreningen i kommunikationsfrågor.
 • Öka kunskapen om det arbete djurparker gör inom bevarande, utbildning och forskning.

Säkerhetsgruppen

 • Linda Törngren – Stiftelsen Skansen
 • Jonas Svensson – Borås djurpark
 • Jonas Wickberg – Kolmårdens djurpark
 • Claes Håkansson – Skånes djurpark

Arbetsuppgifter:

 • Verka för en säker park för medarbetare och gäster genom att samordna och dela ”best practice” från branschen.
 • Underlätta säkerhetsarbetet genom att ta fram gemensamma standarder för föreningens medlemsparker.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough