Tillsammans för en hållbar framtid

Svenska djurparksföreningen är medlemsorganisationen för Nordens ledande djurparker och akvarier. Tillsammans arbetar vi för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer.

Bevarande

Vi arbetar för att bevara hotade arter och lantraser och skydda djurens naturliga livsmiljöer. Djurparkers värnande om den biologiska mångfalden är en del av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Forskning

Forskning för att bättre förstå djur och natur är avgörande för en hållbar framtid. Vi möjliggör forskning i våra medlemsparker och ser potential för fler forskningsprojekt i europeiska djurparker.

Utbildning

Alla måste bidra för att rädda klimatet, hållbart nyttja jordens resurser och skydda den biologiska mångfalden. Vi folkbildar och utbildar på bred front för ökad kunskap och engagemang för djur och natur.

Djurparker behövs

Forskarna tror att minst en tredjedel av alla djur- och växtarter på jorden står inför en stor risk att utrotas inom detta århundrade, främst på grund av människans överexploatering av jordens resurser. Det ökade hotet mot såväl djur som deras naturliga livsmiljöer gör djurparkernas arbete viktigare än någonsin.

De globala målen för hållbar utveckling betonar vikten av att arbeta med intensiv avel i djurparker för att värna den biologiska mångfalden. Det finns flera djurarter som skulle varit utdöda i naturen om det inte var för djurparkernas arbete, till exempel visent/europeisk bisonoxe, przewalskis vildhäst, arabisk oryx, svartfotad iller och kalifornisk kondor.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough