SDF:s skrivelse:

Svenska Djurparksföreningens medlemmar kräver att man som anställd djurvårdare har god grundläggande förståelse om djur utifrån fysiologi, etologi och allmän biologi, innan de mer specifika artkunskaper tillkommer som en del av det praktiska arbetet. I korthet leder de förändringar som föreslås i utredningen till att man helt utelämnar de viktigare delarna för en djurvårdares grundläggande förståelse och kompetens inom områden där många djurbranscher har mycket fokus.


Dokument:

Skrivelse till Skolverket angående ”Ämnesbetygsutredningen – Djurvårdare”