Svenska djurparksföreningen (SDF) publicerar idag ett uttalande efter att ha uppmärksammat riksdagsmotioner som föreslår att helt avveckla svenska djurparker eller förbjuda djurparker att hålla specifika djurarter. SDF är mycket bekymrade över synen på parkernas djurhållning och okunskapen om det viktiga arbete djurparkerna genomför inom bevarande, forskning och utbildning. Läs uttalandet i sin helhet här.

Läs mer