Just nu ligger en mycket viktig uppgift på regeringens bord: att ta fram en ny nationell strategi och handlingsplan för biologisk mångfald (NBSAP) för genomförande av Kunming-Montreal ramverket. För att vi ska nå de mål som Sverige har ställt sig bakom och varit pådrivande i att ta fram, är det viktigt att handlingsplanen är ambitiös och heltäckande. I bifogat brev, från svenska medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, presenterar vi ett antal förslag för att säkra en ambitiös strategi och handlingsplan.

Vi hoppas detta ska bidra i det fortsatta arbetet och önskar klarhet i hur regeringen avser ta processen vidare och leverera en ambitiös och fullständig nationell handlingsplan (NBSAP) inför COP16?

Medlemmar ur IUCN:s nationella kommitté, genom Åsa Ranung (WWF) & Paula Andersson (Naturskyddsföreningen)

2023-11-23 Öppet brev från IUCN Sverige till Sveriges Klimat- och miljöminister