Parterna Gröna arbetsgivare, Kommunal, Sveriges Veterinärförbund och Unionen tillsammans med Prevent tagit fram material för säker arbetsmiljö på djurpark. Svenska Djurparksföreningen har medverkat med representanter bland annat i en workshop under förstudien. Därefter har SDF fortsatt varit referensgrupp.

Det färdiga materialet hittar du här: http://www.prevent.se/djurpark .

Det består av en branschsida på prevent.se där man har samlat korta filmer, diskussionsfrågor och checklista inom arbetsmiljö.

Initiativet vänder sig till de som arbetar med djuren i djurparkerna. Det innefattar chefer, arbetsledare och skyddsombud som använder materialen i dialog tillsammans med de anställda. Syftet är att bidra med material och verktyg som underlättar arbetsmiljöarbetet i djurparken.