Pressinformation 27 april 2022

Kriget mot Ukraina och den svåra situationen i landet påverkar även djuren och djurparkerna där. Svenska Djurparksföreningen bidrar nu med 50 000 kronor till den europeiska djurparksorganisationens fond för stöd till Ukrainas djurparker.

Det finns tre större djurparker i Ukraina: Kyiv Zoo, Kharkiv Zoo och Myikolayiv Zoo. Dessa tre samarbetar med den europeiska djurparksorganisationen European Association och Zoos and Aquaria (EAZA), där även Svenska Djurparksföreningen (SDF/SAZA) är medlem.

EAZA håller kontinuerlig kontakt med Kyiv Zoo, Kharkiv Zoo och Myikolayiv Zoo samt med övriga djurparker via Ukrainian Association of Zoos and Aquariums (UAZA). För att de ska kunna erhålla den hjälp de behöver, när de behöver den och på det sätt de kan ta emot den, har EAZA inrättat en fond. De insamlade medlen kommer att användas för att hjälpa de ukrainska djurparkerna och akvarierna att tillhandahålla mat och vård till djuren, samt för att stötta och skydda personal och deras familjer. Fonden har redan levererat ekonomiskt stöd samt leveranser av förnödenheter till flera djurparker i Ukraina.

Svenska Djurparksföreningen har beslutat att bidra med 50 000 kr till EAZA:s fond, berättar Jens Larsson, ordförande för Svenska Djurparksföreningen:

– Djurparkernas viktiga arbete med bevarande av hotade arter, djurvälfärd, forskning och kunskapsspridning är en i hög grad internationell verksamhet. Vi behövs alla för att värna den biologiska mångfalden. Nu behövs vi också specifikt för att hjälpa våra kollegor i Ukraina. Jag är bestört över kriget och dess konsekvenser, men stolt över hur djurparksvärlden sluter upp.

Vill man som privatperson eller som annan organisation stötta Ukrainas djurparker, så kan man bidra med medel till fonden eller via EAZA:s Facebookinsamling.

Länkar

Emergency appeal for Ukrainian zoos (direkt donation): https://www.eaza.net/emergency-appeal-for-ukrainian-zoos?fbclid=IwAR2BB3Ze4uW9bV449QKVER1zrZa6at76yqRIzKBWKRyGn6z3xiOYl-ePr6w

Facebook fundraisers for EAZA (insamling via facebook): www.facebook.com/fund/EAZA01

EAZA Statement on the war in Ukraine: https://www.eaza.net/assets/Uploads/EAZA-Documents-Other/2022-03-EAZA-statement-on-Ukraine-FINAL.pdf

Kontaktpersoner

Jens Larsson, ordförande för Svenska Djurparksföreningen
Telefon: 070-9954400

Helena Håkansson, verksamhetsledare för Svenska Djurparksföreningen
Telefon: 079-585 63 51