Förändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd.

SDF:s svar i korthet:

Höjningarna av avgifterna som remissen anger kan anses som relativt blygsamma , särskilt ur ett företagsperspektiv. Vi anser dock att den service som Jordbruksverket idag tillhandahåller för CITES-intyg och frågor kring dessa har försämrats och inte lever upp till våra förväntningar. SDF anser att först bör servicen förbättras innan högre avgifter kan tas ut.

Dokument:

Remissvar från Svenska Djurparksföreningen gällande förändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd.

Jordbruksverkets konsekvensutredning om förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd