Den 8/6 deltog Svenska Djurparksföreningen och Kolmårdens djurpark i ett seminarium i riksdagen som arrangerades av riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (Mp) och Elin Nilsson (L) tillsammans med Svenska Djurparksföreningen och World Animal Protection.  Övriga deltagare var bl.a. Jordbruksverket och forskare kring biologisk mångfald. I seminariet deltog även en panel med representanter från L, S, Mp, V och SD.

 

Föreningens ordförande Richard Sjödén förklarade hur djurparker arbetar med bevarandeinsatser genom att hålla reservpopulationer av hotade arter och förmedla kunskap om djur och natur till många miljoner besökare årligen. Att djurparker är en resurs som kan och vill bidra med kompetens till regionalt och nationellt bevarandearbete.  När föreskrifterna för att hålla vild djur revideras är det viktigt att det görs utifrån vetenskapligt baserad kunskap kring djurvälfärd och djurs behov, samt att uppföljningen av reglerna genomförs på ett likvärdigt sätt i hela landet. Säkerhetsarbetet prioriteras och Rickard hälsade välkommen att besöka en djurpark i sommar!

Föreningens styrelseledamot Linda Berggren berättade om hur djurparker arbetar med vetenskapliga metoder för att säkerställa att djuren mår bra. Linda gav exempel från Kolmårdens djurpark där man arbetar med modellen ”de fem domänerna”, specifikt för varje djurart och även på individnivå. Resultatet av välfärdsbedömningarna påverkar såväl det dagliga arbetet som  investeringsbudgeten. Djurens välmående är alltid högsta prioritet, 365 dagar per år.

Slutsatsen av seminariet är att djurparker spelar en viktig roll inom forskning, bevarande och för att utbilda och folkbilda om vilda djur och deras livsmiljöer. Djurparkerna är en resurs för att utveckla det nordiska artbevarande samt att ny forskning inom djurvälfärd gör att lagar och regler kan behöva revideras och uppdateras. En fråga som lämnades obesvarad var dock hur ett framtida tydligare nordiskt artbevarande med insatser från svenska djurparker ska finansieras och organiseras.