Försöket att flytta vargvalpar mellan olika kullar i skandinaviska djurparker har slagit väl ut. Svenska Djurparksföreningen (SDF) kan därför rekommendera metoden att flytta djurparksvalpar till vilda fosterföräldrar för att förstärka den vilda vargstammens genetiska status. Rapporten bildar underlag till Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets och SDF:s planering för att kunna sätta ut djurparksvalpar i vilda vargars lyor under 2012.

Försöken har pågått under våren och sommaren i Järvzoo och Orsa Björnpark i Sverige samt Namsskogans Familiepark och Polar Zoo i Norge. Vid dessa anläggningar har fostervalpar lagts till i de befintliga vargkullarna.

– En viss dödlighet är normalt såväl i djurparkskullar som i vilda valpkullar, men i försöket har fostervalparna haft minst lika god överlevnad som tikarnas egna valpar.

Totalt ingår 43 valpar i försöket och av dessa har två fostervalpar och tretton av tikarnas egna valpar dött.
– En hel kull med tio valpar, inklusive de två fostervalparna, försvann under den första levnadsmånaden. Tiken har även tidigare år förlorat egna valpkullar. Sannolikt beror detta på stress hos tiken efter en störning i lyan.

Fostervalparna har hävdat sig väl i alla de andra kullarna, även med en åldersskillnad på upp till åtta dygn.
— I Järvzoos fosterkull, där fostervalparna är 8 dagar yngre än tikens egna valpar, kunde vi konstatera att de till en början hade svårt att konkurrera om tikens spenar. När valparna vägdes tolv dagar efter iläggningen hade de bara ökat 17 procent i vikt, medan deras biologiska syskon i den avlämnande kullen hade ökat 58 procent. Efter ytterligare tio dagar hade deras tillväxt förbättrats, även om de fortfarande var mindre än sina äldre fostersyskon. I dag tycks dock fostervalparna i Järvzoo ha kommit ikapp och de hävdar sig väl i konkurrensen i flocken.


Utsättning av valpar 2012?

Om djurparksvalpar ska sättas ut i vilda lyor, så är dock skyddet av dessa valpar helt avgörande för djurparkernas engagemang.

– SDF´s bestämda uppfattning är att valparna ska skyddas inom det område där de satts ut fram till att de eventuellt lämnar reviret. Det kan röra sig om mer än ett år och reviret bör då helt undantas från eventuell jakt.

Djurparksvalparna bör även skyddas tills de haft möjlighet att reproducera sig — vilket kan ske först vid 2 års ålder — annars uppnås inte syftet att tillföra nya gener till den vilda populationen.

Viktig kunskap inför fortsättningen.

Det har inte genomförts liknande försök med skandinaviska vargar tidigare så kunskapen från projektet är viktig inför fortsättningen.