Syftet att förse vilda vargtikar med sändare är att förbereda för flytt av vargvalpar från djurparker till vilda vargars revir. Att förse tikar med sändare ingår i förberedelserna för att kunna sätta ut valpar från vargar i djurparker senare i vår.


Arbetet ingår i Naturvårdsverkets arbete med att genetiskt förstärka den svenska vargstammen. Därför påbörjar nu Naturvårdsverket arbetet med att förse vilda vargtikar i Mellansverige med sändare. De tikar som kan bli aktuella som fosterföräldrar behöver ha en sändare så att man kan se när de fött sina valpar. När tiken fått valpar är det dags att placera ut fostervalparna så att de tidigt ingår i tikens valpkull.

– Att sätta ut valpar till vilda vargtikar är ett sätt att få in nya gener i den svenska vargstammen. Under 2011 så genomförde Djurparksföreningen ett försök med att sätta ut fostervalpar till vargtikar i djurparker. Försöket slog väl ut. Tikarna accepterade fostervalparna och därför planerar vi nu för att sätta ut valpar från djurparker till vilda vargtikar, säger Helene Lindahl Vik, projektledare för arbetet med att genetiskt förstärka vargstammen.

Val av lämpliga vargrevir

För att arbetet med att sätta ut vargvalpar från djurparker ska kunna genomföras har Länsstyrelserna i Mellansverige har fått ett uppdrag av regeringen att peka ut två lämpliga vargrevir vardera dit djurparksvalpar kan flyttas. Val av revir ska vara klart senast den 31 mars 2012 och ska då rapporteras till Naturvårdsverket.

– Att tiken i reviret har en sändare är ett kriterium för länsstyrelsernas urval av revir, säger Helene Lindahl Vik, projektledare för uppdraget.

Så här går det till

Arbetet med att förse vargtikar med sändare genomförs i Naturvårdsverkets regi. Parallellt pågår arbetet med att sändarförse de vargar som forskarna inom det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv använder för sina forskningsprojekt.

Vargarna spåras med stöd av länsstyrelsen i det aktuella länet. Därefter sövs de och förses med sändare. Naturvårdsverket kan sedan följa vargarna och på så sätt se när de fått egna valpar och när det är dags för att placera ut fostervalparna.