Det är ok att sätta ut vargvalpar från djurparker i det vilda tycker Svenska Djurparksföreningen och det handlar inte om att att det inte handlar om att öka vargstammen, meningen med utsättning av djurparksvalpar är att stammen ska bli friskare. Går allt enligt planerna kan de första vargvalparna sättas ut redan i år.

Djurparksföreningen tog beslutet vid ett möte i förra veckan. Det är dock ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att vargvalpar ska komma ut till vilda föräldrar. Redan tidigt i vargdiskussionen har Svenska Djurparksföreningen krävt att de nya valparna ska skyddas mot jakt. Det måste också finnas lokal förankring för att sätta ut valpar.

Vargvalparnas födelsedatum är också viktigt. Valparna från djurparken ska var yngre än de vilda valparna, men inte yngre än åtta dygn. Anledningen är att de vilda valparna annars hunnit utvecklas för mycket och konkurrerar ut de valpar som satts ut.