En ny lag kan sätta stopp för försöken att placera ut vargvalpar från djurparker. Både markägare och innehavare av jakträtten måste godkänna en utplacering.

Planerna på utsättning av vargvalpar från djurparker har kommit ganska långt. Naturvårdsverket ska förse ett antal vargtikar i Mellansverige med sändare. Det ingår i förberedelserna innan vargvalparna kan placeras ut.

Men Naturvårdsverket kan inte själv bestämma var dessa vargvalpar ska placeras. En ny lag säger nämligen att både markägare och jakträttsinnehavare ska säga ja till utplacering innan den kan ske.

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att flytta vargar, men risken är att projektet nu inte kan fortsätta om markägare eller jakträttsinnehavare säger nej.