Försöket att stärka vargstammen genom att flytta valpar mellan de svenska djurparkerna har fungerat över förväntan,
de första resultaten tyder på det.

Utanför lyorna där fostervalpar lagts in har kamerorna satts upp som visade att tikarna kom tillbaka ganska snabbt och hämtade valparna. Det här visar att det faktiskt fungerar, åtminstone i det första steget, säger Inger Scharis som är samordnare för projektet.

Man ska inte dra några förhastade slutsatser ännu, för man är ju mitt inne i försöket. Men tikarna har inte diskriminerat fostervalparna, konstaterar Inger Scharis, som också berättar om att testet har fungerat bra trots åldersskillnad mellan valparna på vissa håll.

Vid Järvzoo var fostervalparna åtta dagar yngre än tikens egna valpar, och då hade fostervalparna svårt att konkurrera med de äldre om tikens mjölk till en början.

En mätning som gjordes tolv dagar efter att de lagts hos tiken visade att fostervalparna bara hade ökat 17 procent i vikt, medan de äldre valparna gick upp 58 procent. Men när de vägdes tio dagar senare hade fostervalparnas tillväxt förbättrats.

Det här testet kan nu komma att bli Regeringens svar på EU-kommissionens fråga vad Sverige ska göra för att stärka vargstammen genetiskt. Redan nästa år skulle metoden kunna börja användas i det vilda. I så fall bör man göra det när valparna föds nästa år i april, maj, säger Inger Scharis, som inte törs sia om sannolikheten för att testet kommer användas i det vilda.