Svenska Djurparksföreningen har genomfört omflyttning av vargvalpar mellan olika kullar i djurparker. Den första skedde den 23 maj och gick från Nordens Ark och till Orsa Björnpark och den sista skedde mellan två lyor i Järvzoo. Däremellan flyttades valpar mellan tre norska djurparker.

Flyttarna är en del i det testprojekt som är en förberedelse för en eventuell utsättning av djurparksvalpar i vilda vargars lyor under 2012. Syftet med detta är att stärka den svenska vargstammen genetiskt.

– Hittills har arbetet gått som planerat. Flytten från Nordens Ark till Orsa Björnpark skedde med bil. Valparna, en hane och en tik, var fem dygn gamla och låg i en liten transportbox med filtar och värmeflaskor under transporten. Tiken i Orsa bytte oväntat inte lya när de nya valparna hade satts in, utan lät alla valparna stanna kvar i den lya som hon grävde några dagar innan hon födde sina valpar. Djurparkens personal kommer därför att kontrollera lyan igen om några dagar, för att försäkra sig om att fostervalparna har blivit accepterade, säger Mats Amundin, projektledare och stambokförare i Svenska Djurparksföreningens vargprogram.


Två flockar i Järvzoo
I Järvzoo finns två flockar och valpar flyttades mellan dessa. Här var det en veckas åldersskillnad mellan valparna, så fostervalparna var betydligt mindre än sina styvsyskon. Alla omflyttningarna gick enligt plan. Valparna låg under bar himmel i en liten försänkning, så här kan den åtelkamera, som sattes upp, förhoppningsvis registrera hur tiken reagerar på tillökningen i kullen. Här är det stor sannolikhet att hon flyttar valparna till en av sina många alternativa lyor.


Försöken ingår i ett regeringsuppdrag
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket och Jordbruksverket att inleda arbetet med aktiva åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige. Ett led i detta arbete kan bli att utplantera späda vargvalpar från nordiska djurparker i vilda vargars lyor, s.k. cross-fostering, vilket i så fall planeras att ske våren 2012. Svenska Djurparksföreningen (SDF) föreslog i sitt remissvar att kontrollerade försök med omflyttning av valpar mellan djurparker görs under våren 2011 som en förberedelse till detta. Jordbruksverket och Naturvårdsverket gav SDF i uppdrag att genomföra sådana försök i samråd med Grimsö Forskningsstation SLU, Stockholms Universitet och berörda djurparker i Sverige och Norge.


Vilda vargar föder tidigare
– Syftet är att undersöka tikens acceptans av fostervalpar, för att se om det fungerar hos Euroasiatisk varg. En viktig faktor att undersök är hur åldersskillnad mellan fostervalpar och tikens egna valpar påverkar. De vilda vargarna föder nämligen betydligt tidigare än djurparksvargarna, säger Mats Amundin.


Svenska och norska djurparker
I år har det fötts sju vargkullar i sex skandinaviska djurparker. Det är tre norska djurparker – Kristiansand Dyrepark, Namsskogans Familiepark och Polar Zoo – och de tre svenska djurparkerna Nordens Ark, Orsa Björnpark och Järvzoo.
– Tidigare amerikanska studier av cross-fostering hos rödvarg och prärievarg visar att valparnas överlevnad är mycket god. Rödvargsvalparna flyttades före sju dagars ålder och 100 procent av fostervalparna överlevde, berättar Inger Scharis, samordnare för projektet, som genomför detta som sitt mastersarbete vid Linköpings universitet.


Så går flytten till
Valparna hämtas i en djurpark och lämnas i en annan, så att varje tik endast utsätts för en störning i lyan. Valparna kontrolleras av respektive djurparks veterinär, och vägs och märks med mikrochips. Innan fostervalparna läggs in i lyan, gnider man in lite urin från de andra valparna så att de får samma doft.
– Om någon fostervalp inte skulle bli accepterad av tiken finns beredskap att flaskuppföda den i Kolmårdens Djurpark, säger Inger Scharis.