Regeringens nationella kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg överlämnar i dag sitt slutbetänkande till regeringen och miljöministern. Kommitténs uppdrag har varit att bistå regeringen i arbetet med att utveckla vargpolitiken.

 

Läs mer