Vill du veta mer om Svenska Djurparksföreningen ordförande?

Här följer en kort intervju med honom.

Du blev ordförande i Svenska djurparksföreningen våren 2011 och har jobbat på Skansen i snart fem år. Men du kanske inte är helt känd för alla som arbetar i djurpark. Hur skulle du vilja beskriva dig själv?

– Jag är jägmästare och har arbetat med både vilt- och naturvårdsfrågor i många år. I min yrkesroll är jag är en person som har lätt för att engagera mig. I arbetslivet har jag tidigare varit väldigt projektorienterad och sett en början och slut på allt, men med åren har jag blivit allt mer processinriktad och ser numera ofta ständiga processer som behöver utvecklas.

Vad är drivkraften i ditt arbete?

Djurparkernas potential att bidra till kunskapsspridning kring djur och natur i en allt mer urbaniserad värld är värdefull och ska utvecklas. Jag gillar även att arbeta med organisationsfrågor och tycker därför arbetet i SDF är mycket stimulerande.

Ditt första år som ordförande blev kanske det mest turbulenta i föreningens historia. Hur ser du på det året, så här med lite perspektiv?

– Detta år har inneburit att vi som organisation tvingats reflektera över vår roll. Årskonferensen i Lycksele var ett bra steg mot öppnare och rakare kommunikation som jag tror är mycket bra. Vi måste nu tillsammans hjälpa varandra att vara så bra som vi alla vill och kan vara.
Revisionerna som vi gör har lett till många bra samtal kring krångliga regelverk och våra egna etiska regler. Nästa steg är att fundera över vilken roll SDF ska ha i framtiden. Vi är en liten branschorganisation med små resurser. Men hur vill och kan vi utnyttja dessa resurser på bästa sätt.

Vilken anser du vara den viktigaste frågan för Svenska djurparker de kommande åren?

-Att vi tydligare kan påvisa den nytta vi gör genom att engagera och utbilda människor i att leva på ett hållbarare sätt och ta större hänsyn till djur och natur.

Hur ska vi lyckas med det?

-Fortsätta med vårt goda arbete, men vara ödmjuka inför hur vårt arbete uppfattas av omgivningen. Vi gör idag ett bra arbete, men jag är övertygad att vi kan ännu bättre. Vi måste samtidigt bli bättre på att sammanställa gemensam statistik över vår verksamhet. Jag vill också att vi ska få till forskning som kan styrka den nytta vi gör.