I sommar har Nordens Ark, Kolmårdens djurpark, Parken Zoo, Skånes Djurpark, Slottsskogen, Rovdjurscentret De 5 Stora och Järvzoo tillsammans organiserat en nationell kampanjdag för att uppmärksamma EAZAs pol till pol kampanj. Målet med kampanjen är att öka medvetenheten om hoten från klimatförändringen och inspirera människor till att minska sin egen klimatpåverkan.

Parkerna skickade ut ett gemensamt pressmeddelande för att sprida budskapet så mycket som möjligt. Varje park anordnade sedan sina egna aktiviteter. Dessa var bland annat en återvinningstävling, visning med ormar och småkryp för att jämföra deras energibesparande strategier med hur vi människa också kan spara energi, ansiktsmålning, guidade turer med fokus på polar arter och utställningar. Vissa parker minimerade under dagen också sina egna CO2-utsläpp genom att köra så lite som möjligt och servera vegetarisk mat i restaurangen till ett reducerat pris.

Exhibition at ParkenzooServing vegetarian food at Nordens ArkRecykling contest at Nordens ArkActivites at Kolmården Wildlifepark