Den 1 december redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag om hur den svenska vargstammen ska förstärkas genetiskt genom utsättning av obesläktade vargar. Ett förslag som bedöms som möjligt är utsättning av vargvalpar från svenska djurparker. Regeringen har, bland annat i brev till EU-kommissionen, meddelat att man bedömer det som möjligt att sätta ut djurparksvargar redan våren 2011. Svenska Djurparksföreningen vill med anledning av detta påtala följande:


De svenska djurparkerna är självfallet beredda att bidra till en livskraftig svensk vargstam, och vi utesluter inte att utsättning av djurparksfödda vargvalpar kan vara en kompletterande metod att åstadkomma detta. Vi bedömer det dock som osannolikt att det skulle kunna ske redan nästa år, och vi vill understryka att denna snäva tidsplan inte har förankrats hos oss.


Det är vidare viktigt att utsättningsprojekt förankras lokalt på ett bra sätt. Vi vill inte att våra djur ska medverka till att konflikterna och polariseringen kring vargfrågan ökar, vilket skulle kunna bli fallet om utsättningar genomförs under tidspress. Enligt Naturvårdsverkets bedömning behövs 1 – 2 år för lokala förankringsprocesser kring utsättning av vargar.


En metod att genetiskt förstärka den vilda vargstammen i landet kan vara att utnyttja valpar födda i svenska djurparker. Om detta ska vara en försvarbar användning av det genetiska kapital valparna representerar måste det finnas rimliga garantier för att de inte skjuts i eventuellt kommande licensjakter innan de hinner reproducera sig. Det problemet behandlas inte alls i det förslag Naturvårdsverket nu presenterat.


Vad gäller utsättning av vargvalpar finns ytterligare specifika problem som måste hanteras. Ett sådant är att valpar i djurparker normalt föds flera veckor senare än de i naturen. Åldersskillnaden mellan de utsatta valparna och deras nya ”kullsyskon” bör enligt Naturvårdsverket vara högst en vecka. Vi har svårt att se någon enkel och snabb lösning på det problemet.


Vi vet ännu inte om det kommer att födas några vargvalpar i svenska djurparker redan nästa vår som lämpar sig för utsättning Även om så skulle bli fallet bedömer vi det som osannolikt att en utsättning kan ske så snabbt. Våra erfarenheter från utsättningsprogram för andra arter visar, att det oftast tar flera år att prova sig fram till en fungerande metod. Pressmedelandet som pdf >>


Kontaktpersoner SDF:

Mats Höggren, ordförande 070/5582796

Thomas Lind, konsulent 070/3100382