Delar av Svenska djurparksföreningens styrelse har tillsammans med EAZA varit på EU-besök i Bryssel och diskuterat zoodirektivet och invasiva främmande arter m.m.