Djurtransportutbildning på Nordens Ark

Att flytta djur från sin vanliga tillvaro är alltid lite stressande för dem och det är därför viktigt att försöka göra det så smidigt som möjligt. Svenska djurparksföreningen arrangerar därför återkommande djurtransportutbildningar för sina medlemmar och nu står Nordens Ark som värd.

Ett fyrtiotal deltagare har slutit upp för att under två dagar lära sig alla regler och lagar runt djurtransporter men också få tips och idéer på hur djurtransporter kan bli bättre. Vi tittar på olika transportlådor för olika djur, hur man kan träna djur att vänja sig vid lådan för att underlätta transporten och en hel del annat matnyttigt.

För oss som arbetar på Sveriges djurparker är det viktigt att transportera djur på ett så bra sätt som möjligt och djurparksföreningens kurser är därför väldigt värdefulla.