Svenska djurparkers arbete med utbildning, bevarande och forskning blir allt viktigare. Intresset för våra djur är stort. Varje år möter vi i svenska djurparker drygt sju miljoner människor.  Vi märker i vårt dagliga arbete att vi verkligen bidrar till att sprida kunskap och engagemang för våra djur och bevarande av mångfalden.

I den bästa av världar skulle inte djurparker behövas, i den bästa av världar lever alla djur i frihet. Men verkligheten ser annorlunda ut. Många djurarter hotas dessvärre i sina naturliga miljöer, mycket på grund av människans sätt att utnyttja jordens resurser. Medan vårt ekologiska fotavtryck växer, minskar den biologiska mångfalden. Så mycket som 25 procent av jordens däggdjur och 13 procent av jordens fåglar är redan idag utrotningshotade enligt den internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Djurparkernas arbete med reservpopulationer och aktivt naturvårdsarbete i fält blir därför viktigare för varje år.  Redan nu finns flera arter som varit utdöda om det inte funnits djurparker.

Bevarande – svenska djurparker värnar om den biologiska mångfalden, vi bidrar till att rädda både arter och deras livsmiljöer.  Våra avelsprojekt syftar till att upprätthålla genetiskt sunda populationer med djur som kan fungera som genbank för framtida eller akuta behov. I detta arbete är det nödvändigt att ha en viss överproduktion av djur och därför behöver vi i vissa fall avliva friska djur.  Först försöker vi alltid med hjälp av koordinatorer att placera djuren på andra ställen. Vi förstår att avlivning ibland väcker känslor och funderingar.

Att vi ibland avlivar djur är ingen nyhet som ”avslöjas”. Det är vi helt öppna med. Avlivade djur blir en del av kretsloppet – mat till rovdjur, eller så går de till forskning och utbildning. Anatomin blir en del av lärandet om djuren när skolklasser kommer på besök. Vi hanterar djuren med samma värdighet – levande som döda.

Utbildning – svenska djurparker förmedlar kunskap för att alla bättre ska förstå samspelet mellan djur, natur och människa. Vi deltar aktivt i miljödebatten, om allt från palmolja och sopsortering till energisparande och rent vatten. Årligen besöker drygt sju miljoner människor våra djurparker och av dem får ca 90 000 skolbarn undervisning av oss.

Våra medlemmars zoologer, veterinärer, djurvårdare och forskare arbetar varje dag outtröttligt för att våra djur ska ha det bra och för att bevara hotade arter.
Vi behöver bli ännu bättre på att förklara vad djurparker faktiskt bidrar till och vi behöver självklart fortsatt utveckla vår verksamhet för att göra än mer naturvårdsnytta.