Fältprojekt

Fältprojekt

​Djurparker och akvarier har en idealisk position för att direkt bidra till bevarandearbete i fält, både i sitt eget och
i andra länder (in situ = på plats).​

För det första har de en unik möjlighet att tillhandahålla kompetens och information inom områdena djurhållning, djurskydd, uppfödning och hantering av små populationer och vilthälsovård. För det andra kan de genomföra fältprojekt genom samarbete med lokala partner och med stödjande institutioner.

​Den unika kombinationen av kapacitet, expertis och information ger en viktig möjlighet för djurparker och akvarier att bidra till bevarandearbetet i fält.

Kolmårdens Djurpark

Kolmårdens Insamlingsstiftelse stödjer en långsiktig och utvecklande naturvård. Pengar från organisationer, företag, Kolmårdens Djurparks besökare och andra privatpersoner fördelas till olika bevarandeprojekt.

Parken Zoo

Parken Zoo arbetar konkret med att bevara utrotningshotade djur och följer bevarandestrategin och dess olika delar genom bevarande av djur i djurparker och i naturen samt genom utbildning, information och forskning.

Orsa Rovdjurspark

Orsa rovdjursparks övergripande tema är att förevisa björnar i synnerhet men även andra topp-predatorer förekommande i det subarktiska bältet i norra hemisfären och därmed bidra med kunskaper och upplevelser som kan befrämja dessa djurs överlevnad och öka acceptansen för rovdjur hos allmänheten.

Nordens Ark

Stiftelsen Nordens Ark deltar i flera forsknings- och bevarandeprojekt. De arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen, men också genom att förbättra de miljöer där arterna lever.

Furuviksparken

Furuvik har ett starkt engagemang när det gäller forskning och bevarande av djur. De har idag ett spännande samarbete med Lunds Universitet med forskning för att öka förståelsen och kunskapen om de stora människoaporna. De är även en del av bevarendeprojekt runt om i världen.

Havets Hus

Havets Hus engagerar sig starkt för att bevara två akut hotade arter i Västerhavet: Småfläckig rödhaj och knaggrocka.

Borås Djurpark

Grundläggande för bevarandearbete enligt The World Zoo Conservation Strategy (WZCS) är avel av hotade arter, information och undervisning samt forskning, där nämnda saker kombinerat med rekreation, är alla moderna djurparkens viktigaste arbete. Borås Djurparks arbete grundar sig på denna strategi och finns med som en röd tråd i verksamheten bl.a. i djurparkens kollektionsplan för det framtida arbetet.

Ölands Djurpark

Ölands djurpark samarbetar med Bio/Zoo information och stöttar projektet Walking for Lions i Sydafrika, Namibia och Kenya.