EEP-projekt

Fakta om EAZA Ex Situ Programme

Europeiska avelsprogrammet för hotade arter

Svenska Djurparksföreningen är en nationell förening, men är också är ansluten till den Europeiska djurparksföreningen EAZA och merparten av våra medlemmar är också medlemmar i EAZA. Ex situ står för ”ej på plats” och syftar då förstås på naturen – numera finns åtgärden upptagen inom FN:s globala klimatmål.

Målet med EEP-programmen är att samordna avelsverksamheten för hotade arter, som hålls i europeiska djurparker, för att kunna etablera och hålla sunda populationer av dessa djur. Detta är ett led i djurparkernas alltmer viktiga roll inom bevarandearbetet. Stambokshållare och koordinatorer, i sin ordinarie djurparkstjänst och/eller ofta ideellt vid sidan av arbetet, svarar på medlemmars frågor och kan skapa kontaktytor för att djur skall kunna vandra mellan olika medlemmar. Det sker utifrån deras vetenskapligt baserade populationsgenetiska arbete med stamböckerna, så att så bra matchningar mellan olika djurindivider kan ske.

I den europeiska sammanslutningen för djurparker har EEP-modellen använts för att skapa program för hotade arter sedan början av 90-talet, där metoderna för att samarbeta med våra hotade arter förfinats successivt. Mellan 2018-2022 övergår det som tidigare var förkortningen European Endangered Species Programme, inom EAZA kallat “old EEP”, till en ny modell där varje art får en starkare koppling till deras funktion i djurpark (ex situ). Du kan läsa mer på EAZA hemsida här.

EEP