Svenska djurparksföreningens medlemsparker har sedan 1990-talet registrerat information om över 1 000 arter i en zoologisk databas. När forskare nyligen använde data från denna tidigare outnyttjade källa täpptes stora informationsluckor till. Den nyvunna kunskapen kommer ha avgörande betydelse för bevarandet av hotade arter.

Läs mer