Punta San Juan reserv i Peru håller den största kolonin av Humboldtpingviner, ca 40 % av hela landets population. Här lever också sydamerikanska sjölejon och pälssälar och flera sjöfåglar som producerar guano. Guano har brutits, samlats och används för flera ändamål i århundraden. Fortfarande har guano stort värde och vid dessa tillfällen bärgas enorma mängder av guano. Humboldtpingvinen räknas inte till en av de arter som producerar guano (det gör de arter av skarv, tärnor, måsar, pelikan och sulor som lever i Peru) men den är en av arter som påverkas negativt av denna ’harvest’ tillsammans med sjölejon och pälssälar.


Sedan 2001 har man i samarbete mellan WCS (Wildlife conservation society) och de peruanska myndigheterna gjort ett försök att skydda djuren under guano skördarna. Detta med hjälp av peruanska studenter och branschfolk från amerikanska och europeiska djurparker.

Kolmårdens Insamlings Stiftelse letade efter ett bra Humboldtprojekt och bestämde sig för att stödja genom att skicka personal som volontärer till detta. Förutom att betala alla omkostnader för två personer så stödjer man även de Peruanska studenternas omkostnader.

Läs Sunna Edbergs resedagbok