Den 20-24 september samlades ca 800 delegater från 49 olika länder i Belfast för årskonferens med European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Huvudtemat var djurparkernas allt viktigare roll i bevarandet av den biologiska mångfalden. Europas djurparker deltar i ett stort antal naturvårdsprogram runt om i världen och vid mötet medverkade flera viktiga miljöorganisationer, bl.a. internationella naturvårdsunionen IUCN. 14 av Svenska Djurparksföreningens medlemsparker är också medlemmar i EAZA och 29 svenska representanter deltog i denna alltmer angelägna årliga sammankomst.

eaza-2016gruppbild