Svenska djurparksföreningen ingår i EAZA, den europeiska organisationen för djurparker och akvarier.

15-19 september höll EAZA konferens i Wroclaw, Polen. Detta är den största årliga sammankomsten av europeiska djurparker, där drygt 700 delegater möts. Ett unikt tillfälle att nätverka och planera kommande djur- och naturvårdssamarbeten. Från Svenska djurparksföreningen deltog 24 representanter.

 

 

EAZA bildades 1992 och har idag ca 380 medlemmar i 43 olika länder i Europa och mellanöstern. EAZA:s mission
är att bidra till bevarandet av den globala biologiska mångfalden. EAZA anser att djurparker har en viktig roll att fylla
i samhället för att utbilda och engagera om djur och natur. Fler än 150 miljoner människor besöker EAZA:s medlemmar
varje år, vilket motsvarar ungefär en femtedel av EU: s medborgare.

EAZA 2015