Aldrig tidigare har Sveriges djurparker tillsammans räknat in så många besökare som under året som gått – totalt gästades parkerna av närmare 9 miljoner människor. När Svenska djurparksföreningen summerar 2019 rapporterar flera av medlemmarna om besöksrekord. Fler besökare innebär större möjligheter för djurparkerna att arbeta mot det gemensamma och allt viktigare uppdraget att bevara utrotningshotade djurarter över hela världen.

Djurparkerna ser en kraftfull ökning av besökare under 2019 mot föregående år. Över 20 procent fler valde att besöka en djurpark under året jämfört med 2018. När besökssiffrorna för Svenska djurparksföreningens medlemmar räknats samman kan det konstateras att närmare 9 miljoner svenska och utländska gäster besökte parkerna. Det är den högsta noteringen sedan Svenska djurparksföreningens gemensamma mätningar inleddes.

–        Djurparkernas uppdrag att bevara utrotningshotade djurarter och sprida kunskap om djur och natur blir allt viktigare. Att fler och fler väljer att besöka en djurpark innebär att vi kan lägga i en högre växel i arbetet för arter i behov av vår hjälp. Dessutom ger det oss en unik möjlighet att engagera ännu fler människor för djuren och deras livsmiljöer, Jens Larsson, ordförande i Svenska djurparksföreningen.

Att antalet besökare i de svenska djurparkerna ökat under året kan till stor del förklaras av ett gynnsamt väder under sommarmånaderna. Ökningen kan också kopplas till den ökade medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och hur djurparkerna bidrar till att bevara hotade arter.

För mer information kontakta gärna Jens Larsson, ordförande i Svenska djurparksföreningen

Telefon: 0651-67 79 20

E-mail: Jens@jarvzoo.se

Svenska Djurparksföreningen, SDF, är en medlemsorganisation som representerar landets ledande djurparker, akvarier och tropikhus. Tillsammans arbetar vi för att öka kunskaperna om världens djur och natur och bevara hotade arter, allt i syfte att värna om den biologiska mångfalden.