Svenska Djurparksföreningens årliga Forsknings- och Utbildningskonferens har de senaste tre dagarna pågått i Kolmårdens Djurpark.

”Förutom att vi haft trevligt så har vi haft intressanta diskussioner om bland annat globala målen och delat erfarenheter om forskning och utbildning.” säger FoU-gruppens sammankallande Linda Thelin.