Arbetsgrupper

Bevarandegruppen

 • Daniel Roth – Universeum
 • Anna Åkerholm – Parken Zoo
 • Anna Schönström – Slottsskogen
 • Angelica Åsberg – Lycksele Djurpark
Arbetsuppgifter:
 • Fungera som kontaktgrupp till naturvårdsorganisationer, universitet och myndigheter gällande in-situ och ex-situ bevarande.
 • Verka för att djurparkerna skall vidareutveckla sitt in-situ och ex-situ arbete med art och habitatbevarande.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • Verka för att svenska arters behov av samkoordinerad avel inom Sverige eller i förekommande fall EAZA enligt högsta standard.

Forsknings- och utbildningsgruppen

 • Linda Thelin – Slottsskogen & Rovdjurscentret De 5 Stora
 • Fredrik Köhler – Spånga gymnasium
 • Erik Johansson – Borås Djurpark
 • Louise Nilsberth – Parken Zoo
 • Maria Eng-Johnsson – Realgymnasiet i Lund
Arbetsuppgifter:
 • Ansvara för att utbildningskonferensen anordnas.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • Bevaka och utbilda/informera om regler och lagar som berör de etiska tillstånden.
 • Fungera som kontaktorgan mot skolverket.
 • Delta och hålla sig informerade om arbetet inom DYN.
 • Samordna EAZA-kampanjen.
 • Samordna forskningsarbeten.

Veterinärgruppen

 • Therese Hård – Borås Djurpark
 • Ann-Marie Appel – Skansen-Akvariet
 • Karl Johan Nordfeldt – Skånes och Ölands Djurpark
 • Louise Guevara – Kolmårdens Djurpark
Arbetsuppgifter:
 • Bistå medlemmarna med rekommendationer i smittskyddsärenden.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • I samråd med transportgruppen bistå medlemmarna gällande tillstånd etc.

Djurvälfärdgruppen

 • Irene Beyer – Bjørneparken i Flå
 • Elina Lundholm – Furuviksparken
 • Anna Blinkowski – Skånes djurpark
 • Annie Grannas – Orsa Rovdjurspark
 • Henrietta Seward – Skansen
 • Ann-Louise Martins – Kristiansand Dyrepark
Arbetsuppgifter:
 • Inventera, utvärdera och samordna utveckling av olika metoder av beteendehantering.
 • Främja för att medlemmarna ligger i framkant gällande formella och informella krav inom ”Best practise”/skötsel.
 • Bistå styrelsen i remisshanteringen.
 • Ansvara för att djurvårdarkonferensen anordnas.

Kommunikationsgruppen

Arbetsuppgifter:
 • Bistå föreningen i kommunikationsfrågor.
 • Öka kunskapen om det arbete djurparker gör inom bevarande, utbildning och forskning.

”No one will protect what they don’t care about, and no one will care about what they have never experienced.”

– Sir David Attenborough